null

0

(0 )
น็อตล้อเหล็ก Mugen 20 1 (สีฟ้า 1.5 / 20 ตัว)

น็อตล้อเหล็ก Mugen 20 1 (สีฟ้า 1.5 / 20 ตัว)


น็อตล้อเหล็ก Mugen สีน้ำเงินใส ๆ
เกลียว 1.5 สำหรับรถ
-TOYOTA
-HONDA /
-MAZDA
-MITSUBISHI
-CHEV
-ISUZU

*คำแนะนำ*
ควรขันด้วยมือเท่านั้น เพราะบล็อคลมจะทำให้ตัวน็อตเหล็กเกิดแผลและเกิดสนิมเร็วยิ่งขึ้น
SKU
SUS00049
น้ำหนัก
1600 กรัม
ราคา
390 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน